Finale - 4 x 200 m - Frauen (13.03.1971)

Übersicht

Finale

1 UdSSR URS UdSSR 1:37,1
(Marina Nikiforova, Tatyana Kondrasheva,
Lyudmila Aksenova, Natalya Chistyakova)
2 BRD FRG BRD 1:38,0
(Annelie Wilden, Elfgard Schittenhelm,
Annegret Kroniger, Christine Tackenberg)
3 Bulgarien BUL Bulgarien 1:39,7
(Ivanka Venkova, Ivanka Koshnicharska,
Sofka Kazandsheva, Monka Bobcheva)